KÜNYE

Sahibi: Hasan Tik

İletişim: 0535 637 23 48

Mail: mercekgazetem@gmail.com