banner183

KARAKTER SAYISININ YETMEYECEĞİ KADAR KARAKTERSİZDİRLER YALAKALAR

Son zamanların trendi haline gelen yalaka besleme metodu, bu toplumun dengelerini alt üst etmiş durumda. Bunu genelde siyasetçiler, pohpohlanmayı sevdikleri için tercih ederler, ancak bu iş O kadar bedbahtlaştı ki saldırganlıkları sebebi ile siyaseten fikrinizi beyan edemez, yanlışa yanlış diyemez, doğru bildiğinizi dile getiremez hale getirdiler. Gün geçmiyor ki bir yalakanın saldırısına maruz kalmamış olalım.

Nitekim yanlış işleyişler içerisindeki bir makam sahibini eleştirdiğinizde, paralı silahşörler misali yalakalar devreye girip, insani ve ahlaki bütün değerleri ayaklarının altına almak suretiyle saldırmaya başlar ve bu yöntemle eleştiride bulunanları sindirmeye çalışırlar. Malumunuz gazete köşemizde zaman zaman seçilmiş siyasileri ve bürokratları Milleti temsilen bulundukları makamlar da milletin bütçesi ile içerisinde bulundukları israf sebebiyle uyarılarımıza, kendileri değil, tasmasını ellerinde tuttuklarıyla bizimle mukabelede bulunuyorlar. Evet sizler gibi düşünüyorum zül dur. Yalaka güruhunu muhatap alıp onlara bir şey anlatmak bize zül’dür, çünkü işin doğruluğuyla ilgilenmez, sahiplerinin karşılığında verdikleri kemiği hak etmek üzere baskılama eğilimindedirler bunlar. Bunlara karşı sizleri uyarmak üzere aşağıda temel özeliklerine kısaca deyindim, ancak öncesinde şair Can Yücel’lin gözünden bakalım şair bunlara ne diyor? 


Biz bu zerzavatları Can Yücel gibi anlatamayız da...
Meşhurdur Üstadın mahkeme hikâyesi...
Bilmeyenlere de anlatalım...
Hakim sormuş:
- Adama g.t demişin! Ayıp değil mi? Bak senden şikâyetçi. Ne diyorsun?
Can Yücel gülmüş:
- Bizim orda g.te hep g.t derler hakim bey! Ya ne deseydim?
Evet üstat bu gürûhu bu şekilde anlatmış bizde sizler için temel özeliklerini bir arada topladık. Bu insanlıktan nasiplenmemiş, arlanmaz gürûhun, menfaat elde etmek İçin Şekilden Şekle Giren, Yalaka İnsanların Genel Özellikleri:
Sosyal hayatta binbir çeşit insanla iç içeyiz ve bu türlerden en lanetlisi, her alanda kendilerine zemin hazırlayan yalakalardır.
Bu yalakalar kim derseniz, çıkar sağlayacağı kişiye karşı insanların nasıl karşılayacaklarını umursamadan, aşırı şekilde saygı, sevgi ve hayranlık eğiliminde olan bukalemunlardır.


Yalaka insanların genel özellikleri
Tek hedefleri, çıkarlarıdır. Normal bir insanın imtina edeceği birçok yüz karası haslete sahiptirler.
Dalkavukluk yapan insanların temel özellikleri çıkarcı olmalarıdır. Yapacakları işi, söyleyecekleri sözleri ya da yardımları sadece kendi çıkarları için yaparlar. Çıkar elde edemeyecekleri işler için asla kılını kıpırdatmazlar. Maddi ya da manevi açıdan geri dönüş bekledikleri tek şey, şahsi menfaatleridir. Bu ahlaksızca eğilimlerini icra ederken hiçbir etiği önemsemezler. 
İkiyüzlülerdir, İnsandan insana farklılık gösteren, değişken maskeleri vardır yalaka insanların. Yani sana başka, ona başka hal ve hareketler takınır. Beş dakika önce arkasından hakaretler yağdırdığı insanla yüz yüze geldiğinde, çıkarları doğrultusunda can ciğer olur. İşin özünde belki de gerçekten hakaretler yağdırdığı gibidir o insan ama yalaka biri olduğu için o insanın yüzüne karşı melek gibi görünür.
Aşırı sevgi ve saygı dolulardır.

Şekilden şekle girerler. Reklamı severler. Bozuk para gibi insan harcarlar. Karakter sayısının yetmeyeceği kadar karaktersizlerdirler.
Şimdi biz bunlara ne diyelim bilemedim. İyisimi Allah’a havale edelim, çünkü yalakalıkları, pohpohlamaları ve şakşakçılıkları sebebi ile hertürlü insanlık suçunu, yetim hakkını, kul hakkının yenmesini perdeliyorlar. Allah haklarından gelsin ve islah etsin bu insanlık ayıbı gürûhu’nun.

Araştırmacı/Yazar
Memet Raşit KILIÇ.      

YORUM EKLE